Nyttig informasjon

Nyttig informasjon til den som sørger

I arv er det mange spørsmål som dukker opp, og mye er med på avgjøre hva som skjer med avdødes formue. Det er ofte avhengig av gjenlevende ektefelle eller familie, og eventuelt om det er opprettet testamentet. Tingretten eller advokat kan gi nærmere opplysninger om dette:

Vi er her, i samtale, i stille alvor og i trøst, som støtte for deg i en tung tid.

Ønsker du å komme i kontakt med et begravelsesbyrå på Austevoll som tar seg god tid med arbeidet, i samhandling med de pårørende i en alvorspreget situasjon, ønsker vi å være nettopp det.