Priser

Priser

Vi har forskjellige alternativer for gravferd, men vi hjelper deg med å lage en verdig begravelse innenfor den kostnadsrammen som passer for deg. Vi lager alltid et prisoverslag over alle totale kostnader på planleggings samtalen.

Her kan du se en prisoversikt.

Du kan også laste ned vår fullstendige prisliste.

Prisoppsett i henhold til prisopplysningforskriften Trykk her.

Gravferdstønad

Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 23 337 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 23 337 kroner til dekning av utgifter til gravferden.

Se søknadsider om gravferdstønad på nav

Trygghet og kvalitet