Priser

Priser

Vi har laget en fastpris på gravferd med seremoni i Austevoll. Dette er lagt opp fordi det skal være enklere for pårørende og vite hva som ofte er valgt innenfor gravferd.

Fastpris for seremoni i Austevoll 35.000,-

Inneholder transport ( tillegg kommer hvis det må forekomme utenfor den normale arbeidstid), klassisk hvit kiste, solist, kistedekorasjon og alt annet nødvendig for en verdig gravferd.  Vi tilbyr en nettbasert annonse, men er behjelpelig og sende inn til ønsket avis. Pris er da direkte fra den enkelte avis.

 

Det er mulig og gjøre ønskelige endringer, som annen type kiste, eller mer blomster. Vi setter opp alle kostnader og tilbyr vår bistand på alt.

Du kan også laste ned vår fullstendige prisliste.

Prisoppsett i henhold til prisopplysningforskriften Trykk her.

Gravferdstønad

Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 23 337 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 23 337 kroner til dekning av utgifter til gravferden.

Se søknadsider om gravferdstønad på nav

Trygghet og kvalitet