Priser

Priser

Vi ønsker at kostander for gravferd skal være oversiktlige, og setter alltid opp prisoversikt i henhold til ønsker.

Du kan også laste ned last ned vår prisliste.

Prisoppsett i henhold til prisopplysningforskriften Trykk her.

Gravferdstønad

Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 23 337 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 23 337 kroner til dekning av utgifter til gravferden.

Se søknadsider om gravferdstønad på nav

Trygghet og kvalitet