Sorg og savn

Sorg og savn

Sorg har mange ansikter. Opplevelsen og bearbeidelsen av sorg kan være vanskelig, og det kan være nyttig å få informasjon rundt temaet. Mennesker er forskjellige, og har ulike behov og ønsker om hjelp. Det er alltid mange praktiske spørsmål som må tas stilling til når noen dør fra oss. Vi ønsker å være en støtte i en vanskelig tid, ved å lytte og tilby tilrettelagt bistand.

Barn sørger også, noen ganger på en uforståelig måte for oss voksne. Hva tenker de på, hvordan har de det? Det er derfor svært viktig at de blir inkludert og spurt om de vil ta del i prosessen på sin måte.Tegne noe, skrive noe, gi med et bilde eller noe annet.

Mange opplever tiden etterpå vanskelig, livet fortsetter og enten man vil eller ei, må man ta det neste steg selv. Se under for linker til forskjellig hjelp ved sorg bearbeidelse.

-Organisasjonen voksne for barn

-Senter for Krisepsykologi

-Selvhjelpsmetoder ved sorg

-Til deg som har mistet et barn

-Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

 

Stå ikke ved min grav og gråt over meg.
Jeg er ikke der, jeg sover ei.
Jeg er de tusen vinder som blåser.
Jeg er solskinn over skogens åser.

– Mary Frye

Trygghet og kvalitet