Tjenester

Vi er stolt sponsor av Leger uten grenser.

Leger uten grenser

Hvordan håndtere et dødsfall man er vitne til:

 1. Undersøk om helsepersonell befinner seg i nærheten
 2. Sjekk åndedrett og puls for å stadfeste dødsfall
 3. Få hjelp om nødvendig, av en person som holder fatningen
 4. Forsøk å stadfeste klokkeslett for når vedkommende var antatt død
 5. Ring politiet
 6. Kontakt nærmeste sykehus dersom den avdøde er organdonor
 7. Forsøk å kontakte fastlegen for å melde om dødsfallet
 8. Informer nærmeste familie og venner om dødsfallet
 9. Delegér oppgavene med å kontakte de nære relasjonene, for å hindre at byrden faller på kun én person
 10. Kontakt et begravelsesbyrå
 11. Undersøk med de nærmeste om den avdøde hadde noen siste ønsker
 12. Forsøk å kontakte den avdødes advokat eller annen person som måtte være i besittelse av den avdødes testamente
 13. Informer den avdødes arbeidsgiver/skole etc.
 14. Vurder å skrive en nekrolog
 15. Kontakt en advokat eller andre profesjonelle for hjelp til å håndtere avdødes regninger, eiendom etc.
 16. Trø varsomt frem i alle situasjoner som omhandler den avdøde. for å hindre at andre blir såret/støtet

Vi er her, i samtale, i stille alvor og i trøst, som støtte for deg i en tung tid.

Ønsker du å komme i kontakt med et begravelsesbyrå på Austevoll som tar seg god tid med arbeidet, i samhandling med de pårørende i en alvorspreget situasjon, ønsker vi å være nettopp det.