Dødsannonse

Dødsannonse

Det er vanlig å annonsere dødsfall i aviser som blir lest av avdødes famililie og kjente. Det benyttes for å informere praktisk om sted, tid og dag for gravferden. Har avdøde flyttet er det en fin gest å annonsere dødsfallet i media der avdøde tidligere har levd. Det kan også fremgå om pårørende ønsker minnegaver som et alternativ til blomster. Vi er behjelpelig med oppsett av annonsen og sender den til avisen uten ekstra kostnader.

Se forslag til dikt (PDF)

Se symbol i annonsen

Forslag til oppsett av annonse

Vi er her, i samtale, i stille alvor og i trøst, som støtte for deg i en tung tid.

Ønsker du å komme i kontakt med et begravelsesbyrå på Austevoll som tar seg god tid med arbeidet, i samhandling med de pårørende i en alvorspreget situasjon, ønsker vi å være nettopp det.